Riportio problemau

Defnyddiwch y ffurflenni canlynol i riportio problem:

Gyrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd

Cwyn gorfodi cynllunio

Mynediad a Hawliau Tramwy

Ymddygiad gwrthgymdeithasol:

Cwyno am yr Awdurdod

Os yw eich cwyn yn ymwneud â phroblem wahanol i’r rhai sydd uchod, mae’n debyg ei fod yn berthnasol i’ch awdurdod lleol, cyngor sir neu wasanaeth cyhoeddus arall.