Tir Mynediad: Gwneud Cais am Welliannau neu Adrodd am Broblemau

Os gallwch amlygu unrhyw welliannau neu broblemau sy’n ymwneud â Thir Mynediad ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, rydym yn awyddus i glywed oddi wrthych.

Gallwch naill ai llenwi a chyflwyno’r ffurflen ar-lein

Neu lawrlwytho, argraffu a’i dychwelyd atom (mae’r manylion dychwelyd ar y ffurflen).