Eisiau bod yn Wirfoddolwr yr Uwchdir?

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ehangu gweithgareddau Gwirfoddolwyr hynod boblogaidd Llwybrau’r Uwchdir. Yn ychwanegol at waith cynnal a chadw ac atgyweirio llwybrau’r uwchdir yn y Bannau Brycheiniog, mae’r grŵp am ychwanegu dau ddydd Mercher y mis i’w calendr. Mae hyn er mwyn ymgymryd â gwaith cadwraeth ac ecoleg i helpu i adfer cynefinoedd rhyngwladol pwysig yn y Mynyddoedd Duon. Bydd y gwirfoddolwyr hefyd yn cynorthwyo gyda chlirio llystyfiant llwybrau’r uwchdir er mwyn gwella mynediad i’r Mynyddoedd Duon.

Rhoddir hyfforddiant llawn ar gyfer y tasgau ymarferol gan ddarparu dealltwriaeth o’r gwaith, yn ogystal â’r cyfle i ymgymryd ag ardystiad achrededig mewn cymorth cyntaf a defnydd diogel o dorwyr prysgwydd wedi’i gymeradwyo gan Lantra. Gall hyn fod yn waith anodd a llafurus, gyda diwrnod caled o waith yn aml yn gorfod digwydd mewn tywydd garw yn y Mynyddoedd Duon. Os hoffech chi ymuno â’r grŵp a chael y cyfle i weithio yng nghanol rhai o dirweddau mwyaf prydferth y wlad, cysylltwch â Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr neu ewch i volunteers.beacons-npa.gov.uk/?lang=cy