Cynllun Gwirfoddoli Ucheldiroedd

*Nodwch – Nid oes cyfleoedd ar gael gyda Gwirfoddolwyr Ucheldir ar hyn o bryd. Am gyfleoedd eraill ewch yma *

Bydd y cynllun gwych hwn yn rhoi’r cyfle i wirfoddolwyr helpu gyda Chynnal a Chadw a Monitro Llwybrau’r Ucheldir yn y Mynyddoedd Duon ar ochr ddwyreiniol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Bydd y Cynllun hwn yn galluogi Gwirfoddolwyr i weithio’n hyblyg ac o bell am y tro cyntaf, gan wneud tasgau cynnal a chadw syml fel glanhau nodweddion draenio a thynnu deunyddiau rhydd o’r ddaear er mwyn helpu i amddiffyn llwybrau sydd wedi’u hatgyweirio o’r blaen.

Bydd cyflawni gwaith Monitro a Chofnodi hefyd yn adnodd gwerthfawr er mwyn adnabod meysydd pryder a thasgau y bydd angen eu gwneud o bosib yn y dyfodol. Bydd Gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant ac yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn tasgau blynyddol ar raddfa mwy fel rhan o grŵp.

Bydd angen i wirfoddolwyr fod yn ffit ac yn fedrus er mwyn gweithio’n annibynnol mewn mannau anghysbell ar yr ucheldir. Ceir rhagor o wybodaeth ym Mhroffil y rôl a’r Cyflwyniad i’r cynllun gwirfoddolwyr.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r Cynllun, cysylltu â’r Cydlynydd Gwirfoddolwyr, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.