Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?


Cyfarwyddwr Cynllunio a Lle

Cyflog: £64,479 – £70,924
Dyddiad cau : 5 Tachwedd 2021
Pecyn swydd

I ymgeisio ac i gael gwybodaeth bellach, ymwelwch â:
https://www.gatenbysanderson.com/job/GSe79384/Director-of-Planning-and-Place-/


Cyfarwyddwr Adfer Natur a Newid Hinsawdd

Cyflog: £64,479 – £70,924
Dyddiad cau : 5 Tachwedd 2021
Pecyn swydd

I ymgeisio ac i gael gwybodaeth bellach, ymwelwch â:
https://www.gatenbysanderson.com/job/GSe78940/Director-of-Nature-Recovery-and-Climate-Change-/


Lleoliadau Gwaith Cynllun KickStart
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi creu chwe swydd i bobl ifanc trwy’r cynllun Kickstart, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth ac mewn partneriaeth gyda grŵp colegau NPTC.   Mae swyddi Kickstart yr Awdurdod am 25 awr yr wythnos am chwe mis ac ar gael i rai 18-24 oed mewn gwahanol fannau yn y Parc Cenedlaethol.

Cymhwyster – rydych yn gymwys ar gyfer un o’r swyddi Kickstart os ydych yn 18 – 24 mlwydd oed, yn hawlio Credyd Cynhwysol ac â Hyfforddwr Gwaith gan Ganolfan Byd Gwaith a Mwy.

Cymhorthydd Mân-werthu (Kickstart) – 1 swydd
Lleoliad – Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

Cymhorthydd Cefnogi Cyfathrebu (Kickstart) – 1 swydd
Gweithio Gartref a Phencadlys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Aberhonddu

YMGEISIWCH YMA


Deddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@beacons-npa.gov.uk neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.

Lleoliadau Gwaith Cynllun KickStart
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi creu chwe swydd i bobl ifanc trwy’r cynllun Kickstart, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth ac mewn partneriaeth gyda grŵp colegau NPTC.   Mae swyddi Kickstart yr Awdurdod am 25 awr yr wythnos am chwe mis ac ar gael i rai 18-24 oed mewn gwahanol fannau yn y Parc Cenedlaethol.

Cymhwyster – rydych yn gymwys ar gyfer un o’r swyddi Kickstart os ydych yn 18 – 24 mlwydd oed, yn hawlio Credyd Cynhwysol ac â Hyfforddwr Gwaith gan Ganolfan Byd Gwaith a Mwy.

Gweithiwr Ystâd (Kickstart) – 2 swydd
Lleoliad – Parc Gwledig Craig y Nos

Cymhorthydd Mân-werthu (Kickstart) – 1 swydd
Lleoliad – Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

Cymhorthydd Cefnogi TG (Kickstart) – 1 swydd
Lleoliad – Pencadlys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Aberhonddu

Llysgennad Ieuenctid (Kickstart) – 1 swydd
Lleoliad – Gweithio Gartref a Phencadlys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Aberhonddu

Cymhorthydd Cefnogi Cyfathrebu (Kickstart) – 1 swydd
Gweithio Gartref a Phencadlys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Aberhonddu

YMGEISIWCH YMA


Deddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@beacons-npa.gov.uk neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.

Gais am Swydd
Ffurflen Monitro