Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?


Uwch Swyddog Cynllunio (Rheoli Datblygiadau)
Graddfa 6-8Pwynt 17-28 ar y Golofn (£26,845 – £34,723) 

Contract Tymor Parhaol
37 Awr y Wythnos

Diddiad Cau: 15 Rhagfyr 2022
Dyddiad Cyfweliadau: 22 Rhagfyr 2022

Pecyn Swydd
Dwneud cais ar-lein
Ffurflen Monitro


Uwch Swyddog Cynllunio (Rheoli Datblygiadau)
Graddfa 10 Pwynt 29-32 ar y Golofn (£35,411 – £38,296)

Contract Tymor Parhaol
37 Awr y Wythnos

Diddiad Cau: 15 Rhagfyr 2022
Dyddiad Cyfweliadau: 22 Rhagfyr 2022

Pecyn Swydd
Dwneud cais ar-lein
Ffurflen Monitro


Swyddog Cefnogi Project

Gradd 5 £24,496 – £25,878

Contract Tymor Parhaol
37 Awr y Wythnos

Diddiad Cau: 14 Rhagfyr 2022
Dyddiad Cyfweliadau: 21 Rhagfyr 2022

Pecyn Swydd
Dwneud cais ar-lein
Ffurflen Monitro


 

Deddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@beacons-npa.gov.uk neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.

Gais am Swydd
Ffurflen Monitro