Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?


Uwch Swyddog Cynllunio (Rheoli Datblygiadau)
Graddfa
6-8 Pwynt 17-28 £26,845 – £34,723 
Contract Tymor Parhaol
37 Awr y Wythnos

Dyddiad Cau: 10 Ebrill 2023
Dyddiad Cyfweliadau: 17 Ebrill 2023

Pecyn Swydd
Dwneud cais ar-lein
Ffurflen Monitro


Cynorthwyydd Ariannol
Graddfa
3 £21,575 – £22,369
Contract Tymor Parhaol
37 Awr y Wythnos

Dyddiad Cau: 17 Ebrill 2023
Dyddiad Cyfweliadau: 25 Ebrill 2023

Pecyn Swydd
Dwneud cais ar-lein
Ffurflen Monitro


Deddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@beacons-npa.gov.uk neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.

Gais am Swydd
Ffurflen Monitro