Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?


Uwch Ecolegydd

Graddfa 11 £36,922 – 38,890
Contract Parhaol 
37 awr y wythnos

DYDDIAD CAU: 4 Chwefror
DYDDIAD CYFWELIADAU: 17 Chwefror

Pecyn Swydd
Gais am Swydd
Ffurflen Monitro


Swyddog Mynediad Prosiect Camlesi, Cymunedau A Llesiant

Graddfa 7 £27,741 – 29,577
Contract Tymor Penodol – 1 Flwyddyn
37 awr y wythnos

DYDDIAD CAU: 4 Chwefror
DYDDIAD CYFWELIADAU: 17 Chwefror

Pecyn Swydd
Gais am Swydd
Ffurflen Monitro


Cymhorthydd Mân-werthu (Kickstart) – 1 swydd
Lleoliad – Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

Cymhorthydd Cefnogi Cyfathrebu (Kickstart) – 1 swydd
Gweithio Gartref a Phencadlys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Aberhonddu

Lleoliadau Gwaith Cynllun KickStart
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi creu chwe swydd i bobl ifanc trwy’r cynllun Kickstart, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth ac mewn partneriaeth gyda grŵp colegau NPTC.   Mae swyddi Kickstart yr Awdurdod am 25 awr yr wythnos am chwe mis ac ar gael i rai 18-24 oed mewn gwahanol fannau yn y Parc Cenedlaethol.

Cymhwyster – rydych yn gymwys ar gyfer un o’r swyddi Kickstart os ydych yn 18 – 24 mlwydd oed, yn hawlio Credyd Cynhwysol ac â Hyfforddwr Gwaith gan Ganolfan Byd Gwaith a Mwy.

YMGEISIWCH YMA


Deddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@beacons-npa.gov.uk neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.

Lleoliadau Gwaith Cynllun KickStart
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi creu chwe swydd i bobl ifanc trwy’r cynllun Kickstart, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth ac mewn partneriaeth gyda grŵp colegau NPTC.   Mae swyddi Kickstart yr Awdurdod am 25 awr yr wythnos am chwe mis ac ar gael i rai 18-24 oed mewn gwahanol fannau yn y Parc Cenedlaethol.

Cymhwyster – rydych yn gymwys ar gyfer un o’r swyddi Kickstart os ydych yn 18 – 24 mlwydd oed, yn hawlio Credyd Cynhwysol ac â Hyfforddwr Gwaith gan Ganolfan Byd Gwaith a Mwy.

Cymhorthydd Mân-werthu (Kickstart) – 1 swydd
Lleoliad – Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

Cymhorthydd Cefnogi Cyfathrebu (Kickstart) – 1 swydd
Gweithio Gartref a Phencadlys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Aberhonddu

YMGEISIWCH YMA


Deddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@beacons-npa.gov.uk neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.

Gais am Swydd
Ffurflen Monitro