Swyddi Gwag

Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd rhewlifol a rhaeadrau tryloyw: nid Awdurdod Lleol cyffredin mo hwn; dyma Awdurdod Parc Cenedlaethol. Os ydych yn poeni am yr amgylchedd, pam na wnewch chi ymuno â ni?

Swyddog Addysg
Gradd 6         £23,836 – £26,317 y flwyddyn pro rata
(cyfystyr â 0.6 o Swydd Llawn Amser)
Diwrnodau gweithio craidd: Dyddiau Mawrth, Mercher a Iau ond bydd angen bod yn hyblyg ar gyfnodau prysur ar ddyddiau Llun a Gwener.(Contract tymor pendodol tan 31 Gorffennaf 2020

Gofynion Iaith Gymraeg 
Gall y swyddog drafod yn o rugl ac yn naturiol sy’n gwneud rhyngweithio â siaradwyr brodorol yn bosibl. Gall gymryd rhan weithredol mewn trafodaeth mewn cyd-destunau cyfarwydd.

DYDDIAD CAU:                               31 Ionawr 2020
DYDDIAD CYFWELIADAU:           10 Chwefror 2020

Pecyn Swydd
Ffurflen Gais
Ffurflen Monitro
Gwneud Cais Ar-Lein

Deddf Diogelu Data 1998
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gadw rhywfaint o wybodaeth am weithwyr ac ymgeiswyr ar systemau cyfrifiadurol. Mae’r data hyn yn bennaf at ddibenion cyflogau, gweinyddu pensiynau a rhoi gwybod yn statudol. Caiff ffurflenni cais gan ymgeiswyr aflwyddiannus eu cadw am 6 mis ac yna’u dinistrio.  Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff y wybodaeth hon ei rheoli i’w chael yn y Pecyn Swydd.

I wneud cais am swyddi yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cydraddoldeb  a’i e-bostio i HR@breconbeacons.org neu ei hargraffu a phostio’ch cais i’r Adran Adnoddau Dynol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys LD3 7HP.