Ystafell Aelodau gydag adnoddau Cynhadledda Fidio

Gellir llogi’r Ystafell y Aelodau ar wahân ar gyfer cyfarfodydd, ciniawau bwffe neu gyflwyniadau. Neu, gallwch ei llogi ar y cyd â’r Ystafell Gynhadledd – mae’n man ddelfrydol ar gyfer darparu lluniaeth neu ar gyfer gweithdy.

  • 15 o bobl yn eistedd mewn cylch ar seddi cyfforddus gyda byrddau coffi isel. Bwrdd ychwanegol gyda 8 chadair o’i amgylch – addas ar gyfer gwaith grŵp.

Hefyd, gallwch gael:

  • Byrddau ochr ar gyfer arddangosfeydd neu i osod y bwffe
  • Siartiau troi
  • Offer Fideo Cynhadledd ar gael. Gweler y rhestr prisiau isod.

Costau

Byddwn yn eich anfonebu ar ôl y cyfarfod. Mae’n well gan yr Awdurdod dderbyn taliadau BACS os yn bosib. Dim ond ar y lluniaeth y codir TAW.

Ystafell yr Aelodau Cost Yn cynnwys
Diwrnod llawn

Yn  cynnwys   Offer Cynhadledda Fidio

£120

£170

Yn cynnwys defnydd o sgrin LCD
(a  chluniadur ar gyfer y taflynydd)
Hanner diwrnod

sesiwn y bore 9yb-1yp

sesiwn y prynhawn 1yp-5yp

Yn  cynnwys   Offer Cynhadledda Fidio

£75

 

 

£100

Yn cynnwys defnydd o sgrin LCD
(a  chluniadur ar gyfer y taflynydd)
Oriau ychwanegol fesul awr (hyd at 2 awr)

Yn  cynnwys   Offer Cynhadledda Fidio

£30

£40

Yn cynnwys defnydd o sgrin LCD
(a  chluniadur ar gyfer y taflynydd)

Bydd lluniaeth ar gael fel arfer os ydych yn archebu ymlaen llaw.