Cyfleustrau Hyfforddiant TG

  • Mae’n cynnig 8 gorsaf PC, 7 o gynrychiolwyr +1 hyfforddwr, a gosodwyd allan mewn pedol.
  • Nodwch wrth fwcio y nifer o orsaf PC y bydd angen.
  • Meddalwedd Gorseddedig yn cynnwys Windows 10 ac Office 2013 ond gellir ei ffurfweddu ar gyfer eich gofynion penodol ar gais.
  • Mae yna sgrin lawn sydd yn weladwy’n gyfforddus o bob sedd a thaflunydd sydd yn gysylltiedig â PC’r hyfforddwr.
  • Mae’r holl   gyfrifiaduron   wedi’u   cysylltu    gyda   rhyngrwyd cyflymder uchel yr Awdurdod oni bai y byddai’n well gennych hebddo.
  • Mae yna   fwrdd   a  6   chadair   yn   y   cefn   ar   gyfer cyfarfodydd a bwrdd bach i osod lluniaeth.
  • Seddi ar gael i arsylwyr a bwrdd ar gyfer lluniaeth
  • Gall llogi’r  cyfleustrau  TG  ar  y  cyd  ag  Ystafell Gynhadledd.  Holwch am brisiau.

Costau

Byddwn ni’n anfon anfoneb atoch ar ôl y cyfarfod. Byddai’n well gan yr yr Awdurdod gael taliad drwy BACS os yw hynny’n bosib. Codir TAW ar y lluniaeth yn unig.

Ystafell Hyfforddi TG Cost Cynnwys
Diwrnod llawn £150 Yn cynnwys defnydd o sgrin fawr
Hanner diwrnod

sesiwn y bore 9yb-1yp

sesiwn y prynhawn 1yp-5yp

£80  

Yn cynnwys defnydd o sgrin fawr

 

 

Fel rheol mae lluniaeth ar gael ond mae’n rhaid archebu ymlaen llaw.