Ystafell Gynhadledd

Mae’r cyfleusterau canlynol yn ein hystafell gyfarfod bwrpasol:

 • Yn seddi 36 o bobl o gwmpas bwrdd crwn
 • Lle am tua 30 o arsylwyr / aelodau o’r cyhoedd
 • System PA – microffon gwahanol ar gyfer pob sedd
 • Dolen clyw (is-goch)
 • Meicroffonau radio – gellir eu cyfuno i weithredu yn y modd dwyieithog
 • Soced Pŵer ar gyfer pob sedd
 • Sgriniau ar bob pen
 • Taflunyddion nenfwd
 • 3 sgrin LCD
 • Siart fflip
 • Bwrdd ar gyfer lluniaeth neu cyfarfod bach gyda 6 o seddi
 • System Gwe-ddarlledu

Costau

Byddwn yn anfon anfoneb atoch ar ôl y cyfarfod. Yn ddelfrydol, byddwch yn talu drwy BACS – codir TAW ar luniaeth yn unig.

Ystafell Gynhadledd Cost Cynnwys
Diwrnod llawn

(yn cynnwys defnydd o Ystafell Aelodau)

£150

£220

System PA, offer taflunydd
Hanner diwrnod

sesiwn y bore 9yb-1yp

sesiwn y prynhawn 1yp-5yp

(yn cynnwys defnydd o Ystafell Aelodau)

£80

 

 

 

£120

System PA, offer taflunydd
Oriau ychwanegol fesul awr (hyd at 2 awr)

(yn cynnwys defnydd o Ystafell Aelodau)

£30

 

£50

System PA, offer taflunydd
Gwe-ddarlledu Am fanylion, dewiswch gwe-ddarlledu ar y panel llywio ar y chwith

Fel arfer bydd lluniaeth ar gael os ydych chi’n archebu ymlaen llaw.