Ystafell Ymgynnyll Bychan

  • Seddi hyd at 6 o bobl o amgylch bwrdd a bwrdd ochr bach i osod lluniaeth.
  • Cysylltiad rhyngrwyd ar gael
  • Defnyddiwch y   sgrin    LCD    fawr    ar  gyfer  cyflwyniadau
  • Byrddau bach ar gyfer lluniaeth

Costau

Byddwn yn eich anfonebu ar ôl y cyfarfod. Mae’n well gennym gael taliadau BACS os yn bosib, a lluniaeth yn unig sy’n cynnwys TAW.
Ystafell Fideo Gynhadledd Cost Yn cynnwys
Diwrnod llawn

 

£100

 

Yn cynnwys defnydd o sgrin LCD
(a  chluniadur ar gyfer y taflynydd)
Hanner diwrnod
sesiwn y bore 9yb-1ypsesiwn y prynhawn 1yp-5yp
£60

 

 

 

Yn cynnwys defnydd o sgrin LCD
(a  chluniadur ar gyfer y taflynydd)
Oriau ychwanegol fesul awr (hyd at 2 awr) £30

 

Yn cynnwys defnydd o sgrin LCD
(a  chluniadur ar gyfer y taflynydd)

Mae lluniaeth fel arfer ar gael os ydych yn archebu o flaen llaw.