Lluniaeth

Fel arfer, gallwn ddarparu te, coffi, dŵr yfed a bisgedi – ond gofynnwn i chi roi gwybod i ni wrth archebu os ydych chi am fanteisio ar hyn.  Mae croeso i chi archebu cinio gan gwmnïau arlwyo lleol a gofyn iddynt ddanfon y bwyd i’r adeilad. Gallwn ni ddarparu llestri a chyllyll a ffyrc.
Lluniaeth Cost Nodiadau
Te, coffi, dŵr a bisgedi £2.00 y person (yn cynnwys TAW) Am y tro cyntaf
Te, coffi, dŵr a bisgedi £1.00 y person (yn cynnwys TAW) Bob tro wedyn
Cinio Yn amrywio Gallwch archebu cinio’n uniongyrchol gan gwmnïau arlwyo lleol