Llogi ystafell

Y Cyfleusterau Cyfarfod sydd ar gael yn y Parc Cenedlaethol

Gweler isod yr holl fanylion am yr ystafelloedd sydd ar gael a’r costau.

Mae ein system gwe-ddarlledu, ein hystafell gynhadledd a’n cyfleusterau eraill ar gael i’w llogi fesul awr neu ddiwrnod. Lleolir yr holl ystafelloedd yn ein prif swyddfa –

Plas y Ffynnon,
Ffordd Cambrian,
Aberhonddu,
Powys LD3 7HP.

Cysylltwch: roomhire@beacons-npa.gov.uk neu ffoniwch 01874 624437 am ragor o fanylion ac i holi a yw’r ystafelloedd ar gael.

Mae ffurflen archebu ar-lein ar gael yma.

Gofynnir i’r trefnwyr gadarnhau eu bod yn derbyn y Polisi Llogi Ystafell cyn cwblhau’r archeb.

Cliciwch ar y dolenni i gael rhagor o fanylion am yr ystafelloedd unigol:

Fel arfer, bydd lluniaeth ar gael os ydych yn archebu ymlaen llaw.

Yn cynnwys cefnogaeth TG sylfaenol ac yna gefnogaeth ychwanegol ar gael am £23 yr awr am ragor o wybodaeth cysytwllch a’r

Gwe-ddarlledu

Gallwch ddarlledu’n fyw ar y we yn yr Ystafell Gynhadledd. Dyma ffordd newydd ac arloesol o ymgysylltu â’r cyhoedd a gallwn ni eich helpu gyda’r holl agweddau technegol sydd angen eu trefnu. Os nad ydych chi am we-ddarlledu, gallwn ffilmio’ch cyfarfod a rhoi copi DVD i chi ar y diwedd at ddibenion hyfforddi neu gyfeirio nôl at drafodaethau.

Costau

Rydym wedi nodi costau llogi’r ystafelloedd ar dudalen yr ystafell. Byddwn yn eich anfonebu ar ôl y cyfarfod. Mae’n well gennym dderbyn taliadau drwy BACS os yn bosib.

Cymorth TG – Yn cynnwys cymorth TG sylfaenol, ond petasech angen cymorth pellach, y bydd cost o £23 / awr.

 

Os nad ydych wedi derbyn cadarnhad o’ch archeb oddi wrth y tim Llogi Ystafelloedd, tu fewn 2 ddiwrnod ar o^l danfon eich ffurflen ar lein, cysylltwch a ni ar 01874 624437 neu ar e-bost roomhire@beacons-npa.gov.uk