Ein Partneriaid

Ein Partneriaid Cenedlaethol

Mae 15 Parc Cenedlaethol y Deyrnas Gyfunol yn gweithio gyda phartneriaid cenedlaethol drwy Bartneriaeth y Parciau Cenedlaethol. Mae ein partneriaid yn rhoi cefnogaeth hanfodol i waith teulu’r Parciau Cenedlaethol ac yn ein cynorthwyo i wella dealltwriaeth, mwynhad a gwerthfawrogiad o’n tirluniau arbennig.

Columbia Sportswear

Mae 15 Parc Cenedlaethol y DG yn gweithio gyda Columbia Sportswear, sef Dilladwyr Swyddogol wardeiniaid a staff y Parciau Cenedlaethol – y bobl sy’n gwarchod a hyrwyddo rhai o dirluniau mwyaf hynod Prydain. Gan ddangos ymrwymiad enfawr i’r Parciau Cenedlaethol, mae Columbia yn dilladu dros 2000 o staff y Parciau Cenedlaethol, gan gynnwys 300 o wardeiniaid, gan ddarparu dillad o safon uchel sy’n “tested tough™” a sydd wedi’u dylunio i’w cadw’n sych ac yn gynnes, heb fod yn rhy boeth ac i’w gwarchod rhag yr elfennau.

 

Sykes Holiday Cottages

Mae mynd ar wyliau i un o’r 15 Parc Cenedlaethol yn y DU yn ffordd wych o archwilio tirweddau mwyaf gwerthfawr ac ysbrydoledig Prydain.

Dyna pam fod gan Barciau Cenedlaethol y DU bartneriaeth genedlaethol â Sykes Holiday Cottages, sy’n annog pobl i ddod o hyd i’w gwyliau delfrydol mewn Parc Cenedlaethol. Ar ben hynny, byddwch yn helpu i gefnogi gwaith hanfodol y Parciau Cenedlaethol.

Mae’r Parciau Cenedlaethol yn cynnig cymaint o ddewis, pa un ai ydych chi’n archwilio pentrefi; yn teithio ar hyd camlesi neu’n cerdded mynyddoedd, mae aros yn hirach mewn bwthyn gwyliau’n golygu y gallwch chi ymdrochi eich hun yn llwyr yn y lleoedd arbennig hyn tra’n cefnogi busnesau a chymunedau lleol.

Felly pa Barc Cenedlaethol fyddwch chi’n ei archwilio nesaf?

Er mwyn dysgu rhagor am Barciau Cenedlaethol y DU a’n partneriaeth â Sykes Holiday Cottages, ewch i [www.nationalparks.gov.uk/visiting]. Er mwyn dysgu rhagor am leoedd gwych i aros ynddyn nhw yn y Parciau Cenedlaethol, ewch i Sykes Cottages

 

Forest Holidays

Yn 2018 mae Parciau Cenedlaethol y DU a Forest Holidays yn cydweithio ar brosiectau a fydd yn galluogi i hyd at 6,000 o bobl ifanc ar draws y wlad, yn enwedig y rheiny o gefndiroedd difreintiedig, i brofi ac archwilio’r gorau o gefn gwlad y DU.

Mae Forest Holidays yn cefnogi tri phrosiect ar gyfer pobl ifanc ym Mharciau Cenedlaethol Loch Lomond & The Trossachs, y Yorkshire Dales a Bannau Brycheiniog, fydd yn ymgysylltu ag oddeutu 3,000 o gyfranogwyr ifanc. Yn ogystal, bydd cronfa deithio newydd Forest Holidays National Parks yn galluogi i oddeutu 3,000 o bobl ifanc ychwanegol o bob rhan o’r DU fanteisio ar deithiau wedi eu talu amdanynt i’w Parc Cenedlaethol agosaf.

Gallwch ddarganfod rhagor yma.