Ein Partneriaid

Ein Partneriaid Cenedlaethol

Mae 15 Parc Cenedlaethol y Deyrnas Gyfunol yn gweithio gyda phartneriaid cenedlaethol drwy Bartneriaeth y Parciau Cenedlaethol. Mae ein partneriaid yn rhoi cefnogaeth hanfodol i waith teulu’r Parciau Cenedlaethol ac yn ein cynorthwyo i wella dealltwriaeth, mwynhad a gwerthfawrogiad o’n tirluniau arbennig.

Columbia Sportswear

Mae 15 Parc Cenedlaethol y DG yn gweithio gyda Columbia Sportswear, sef Dilladwyr Swyddogol wardeiniaid a staff y Parciau Cenedlaethol – y bobl sy’n gwarchod a hyrwyddo rhai o dirluniau mwyaf hynod Prydain. Gan ddangos ymrwymiad enfawr i’r Parciau Cenedlaethol, mae Columbia yn dilladu dros 2000 o staff y Parciau Cenedlaethol, gan gynnwys 300 o wardeiniaid, gan ddarparu dillad o safon uchel sy’n “tested tough™” a sydd wedi’u dylunio i’w cadw’n sych ac yn gynnes, heb fod yn rhy boeth ac i’w gwarchod rhag yr elfennau.

Sykes Holiday Cottages

Mae mynd ar wyliau i un o’r 15 Parc Cenedlaethol yn y DU yn ffordd wych o archwilio tirweddau mwyaf gwerthfawr ac ysbrydoledig Prydain.

Dyna pam fod gan Barciau Cenedlaethol y DU bartneriaeth genedlaethol â Sykes Holiday Cottages, sy’n annog pobl i ddod o hyd i’w gwyliau delfrydol mewn Parc Cenedlaethol. Ar ben hynny, byddwch yn helpu i gefnogi gwaith hanfodol y Parciau Cenedlaethol.

Mae’r Parciau Cenedlaethol yn cynnig cymaint o ddewis, pa un ai ydych chi’n archwilio pentrefi; yn teithio ar hyd camlesi neu’n cerdded mynyddoedd, mae aros yn hirach mewn bwthyn gwyliau’n golygu y gallwch chi ymdrochi eich hun yn llwyr yn y lleoedd arbennig hyn tra’n cefnogi busnesau a chymunedau lleol.

Felly pa Barc Cenedlaethol fyddwch chi’n ei archwilio nesaf?

Er mwyn dysgu rhagor am Barciau Cenedlaethol y DU a’n partneriaeth â Sykes Holiday Cottages, ewch i [www.nationalparks.gov.uk/visiting]. Er mwyn dysgu rhagor am leoedd gwych i aros ynddyn nhw yn y Parciau Cenedlaethol, ewch i Sykes Cottages

Forest Holidays

Mae Parciau Cenedlaethol y DU a Forest Holidays yn cydweithio ar Ddyfodol y Parciau Cenedlaethol (‘National Park Futures’), rhaglen 5 mlynedd a fydd yn cysylltu dros 20,000 o bobl ifanc â natur.

Dros y 5 mlynedd nesaf bydd Dyfodol y Parciau Cenedlaethol yn sicrhau bod o leiaf 15 prosiect addysgol blaenllaw yn cyrraedd 5,000 o bobl ifanc yn ogystal â thalu costau teithio tua 15,000 ymweliad â Pharciau Cenedlaethol ar gyfer pobl ifanc. Y nod yw ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ofalu am ein Parciau Cenedlaethol gwerthfawr a’u gwarchod, yn ogystal â gwella eu llesiant drwy dreulio amser ym myd natur. Darllenwch ragor am y rhaglen yma.

Gallwch ddarganfod rhagor yma.

 

Clif Bars

Mae Parciau Cenedlaethol y DU a Clif Bar yn gweithio gyda’i gilydd ar ‘National Parks Protectors’, cynllun a fydd yn ariannu cyfres o brosiectau cadwraeth mawr fydd yn cael eu cynnal ar draws pump o’r Parciau Cenedlaethol yn 2019, yn ogystal â chefnogi’r gwaith o ddiogelu’r amgylchedd yn y deg Parc Cenedlaethol sy’n weddill.

Darllenwch ragor am y rhaglen yma