Mehefin 2019

Mae Maer Tref Aberhonddu yn annog pobl hŷn i fynd ati

Mae Maer Tref Aberhonddu yn annog pobl hŷn i fynd ati i gadw’n heini drwy gymryd rhan mewn teithiau cerdded tywys am ddim yn y Parc Cenedlaethol. Ymunodd Ann Mathias ag Ilona Carati ac Alex Norman, o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, am un o deithiau cerdded tywys y prosiect…

Llysgenhadon Mynyddoedd Duon

Mae llysgenhadon brwdfrydig yn helpu i roi prosiect ar waith yn y Mynyddoedd Duon i ddiogelu, gwella a chyfoethogi cefn gwlad i bobl o bob cefndir ei fwynhau. Erbyn diwedd sesiwn olaf rhaglen hyfforddi Llysgenhadon y Mynydd a’r Rhostir a gyflwynir gan Bartneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon a, roedd…