Hydref 2019

Plannu’r hedyn i siarad

Plannu’r hedyn ym meddyliau pobl i’w hannog i siarad am iechyd meddwl oedd gorchwyl y dydd i wirfoddolwyr a staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Eluned Morgan AC. Addawodd Parc Gwledig yr Awdurdod, sef Craig y Nos, ei gefnogaeth yn lansiad ymgyrch #IPledge2Talk Eluned Morgan AC, y Gweinidog dros…

Pleidleisiwch nawr dros Lysgenhadon y Mynydd a’r Rhostir!

Mae prosiect Llysgenhadon y Mynydd a’r Rhostir wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau'r Academi Cynaliadwy yng nghategori Hyfforddiant neu Addysg Gynaliadwy. Bydd y bleidlais gyhoeddus yn cyfrif tuag at 60% o’r sgôr gyffredinol, felly mae pob pleidlais yn cyfrif! Bydd y bleidlais yn cau ar 6 Tachwedd.  ‘Mae Gwobrau'r Academi Cynaliadwy’n…