Chwefror 2019

Mae perchnogion cŵn yn cael eu hannog i aros, gwylio a gwrando

Mae perchnogion cŵn yn cael eu hannog i aros, gwylio a gwrando am dda byw ac adar sy’n nythu ar y ddaear wrth fynd â’u cŵn am dro yng nghefn gwlad. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn croesawu’r rhai sy’n ymddwyn yn gyfrifol pan fyddant yn mynd â’u cŵn…

Arian i helpu elusen gadwraeth i ffwrdd

Mae elusen newydd sy’n awyddus i ennyn diddordeb cymuned Cwmaman ym maes gwarchod adar, a hynny drwy gyfrwng gwaith coed, wedi cael hwb ariannol diolch i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae Prosiect Cysylltiadau Cymunedol Menter Gwarchod Natur Cymru (INCC) wedi cael arian cyfatebol gwerth £3,231 gan y Gronfa Datblygu…

Ystafell addysg newydd wedi canmol y gwaith gweddnewid gan yr ysgol llysgennad

MAE'R disgyblion cyntaf i fanteisio ar yr ystafell addysg sydd newydd ei hailwampio yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Aberhonddu wedi canmol y gwaith gweddnewid. Treuliodd plant o Ysgol Gynradd Crugywel, un o ysgolion llysgennad Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, y diwrnod gyda'r tîm addysg yn y ganolfan yn…

Arian Chwarae Teg yn helpu dod â phlant Cwm Rhondda i gefn gwlad Cwm Tawe

Mae arian Chwarae Teg wedi rhoi cyfle i grŵp o blant Cwm Rhondda gael mynd i brofi cefn gwlad Cwm Tawe. Disgyblion Ysgol Gynradd Penyrenglyn yn Nhreorci oedd y disgyblion blynyddoedd pump a chwech diweddaraf i elwa o'r cynllun Chwarae Teg, gan fynd i archwilio Parc Gwledig Craig y Nos…

Y Parc Cenedlaethol yn dymuno cael cerflun yn Ne Cymru

Mae'r chwilio wedi dechrau i ddod o hyd i artist i greu cerflun yn Ne Cymru, i ddangos i’r rhai sy'n teithio ar hyd yr A470 eu bod nhw wedi cyrraedd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gyda chyllid gan Croeso Cymru, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn chwilio am fynegiant o…