Tachwedd 2018

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Achub y Blaned

Datgelodd Adroddiad Planed Fyw, a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Gronfa Natur Fyd-Eang, y gwir pryderus ynglŷn â sut rydyn ni, fel pobl, yn cael effaith negyddol amlwg ar natur ac ar ein planed. Mae’r adroddiad yn nodi’n glir mai “ni yw’r genhedlaeth gyntaf sydd â darlun clir o werth…

Ymgynghoriad Cyhoeddus ‘Gwlad y Sgydau’

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn galw ar gymunedau lleol ‘Gwlad y Sgydau’, ynghyd ag unrhyw un arall sy’n poeni am yr ardal, i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyhoeddus mewn perthynas ag adroddiad newydd sy’n bwriadu mynd i’r afael â’r materion rheoli traffig yn yr ardal. Comisiynwyd adroddiad ‘Astudiaeth…

Gwobrwyo Gwirfoddolwyr y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cydnabod gwaith caled ac ymrwymiad ei wirfoddolwyr ac wedi rhoi tair Gwobr “Gwirfoddolwr y Flwyddyn, Huw Price” mewn cyflwyniad ym Mhencadlys y Parc Cenedlaethol. Huw Price oedd Swyddog Datblygu Gwirfoddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bu farw Huw yn 2014 a sefydlwyd cronfa…

Safleoedd Tir yn Eisiau ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gwahodd y cyhoedd, perchnogion tir a datblygwyr i gynnig safleoedd posibl ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) sydd ar y gweill. Mae’r Awdurdod yn croesawu safleoedd at wahanol ddefnyddiau tir gan gynnwys cyflogaeth, preswyl, twristiaeth, gwastraff a chymuned. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol…