Mehefin 2018

Gweithwyr dan Hyfforddiant yn Llwyddo i gael Swyddi

Yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf, mae 42 o bobl ifanc wedi cael eu hyfforddi ar gyfer cyfleoedd gwaith mewn swyddi sy’n ymwneud â’r tir drwy Sgiliau ar Waith – cynllun Hyfforddi sy’n cael ei arwain gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r prosiect hynod lwyddiannus hwn, sy’n cael ei…

Llwyddiant i’r Mynyddoedd Duon!

Yn ddiweddar, dechreuodd Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon gam cyntaf ei gynllun allgymorth sy’n cael ei ariannu gan Gynllun Rheoli Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Cwblhaodd 17 o Lysgenhadon Mynydd a Gweundir eu sesiwn hyfforddi gyntaf ar fynydd Crug Hywel ger Crughywel, a chafodd plant ysgol lleol brofi’r mynyddoedd drostynt eu…