Hydref 2018

Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol ar gael

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn annog grwpiau cymunedol lleol i wneud cais am gyllid ar gyfer eu prosiectau. Cynigir y Gronfa Datblygu Cynaliadwy, sydd werth cyfanswm o £200,000 y flwyddyn, i brosiectau cymunedol sy’n datblygu ac yn profi ffyrdd o gyflawni ffordd fwy cynaliadwy o fyw yng nghefn…