Gorffennaf 2018

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ethol Cadeirydd newydd

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Llun 30 Gorffennaf ym Mhencadlys yr Awdurdod yn Aberhonddu. Etholwyd Mr Ed Evans, aelod penodedig Llywodraeth Cymru yn unfrydol yn Gadeirydd newydd yr Awdurdod ac etholwyd y Cynghorydd Gareth Ratcliffe yn Is-Gadeirydd. Gwnaed penodiadau pwysig eraill yn y cyfarfod gan…

Llwybr Cerdded Newydd ar hyd y Gamlas

Mae llwybr iechyd newydd wedi cael ei lansio ar hyd Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog er mwyn helpu pobl i gynnal ac i wella eu hiechyd. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog mewn partneriaeth â Glandŵr Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi datblygu llwybr ag arwyddion, yn rhedeg o Fasn…