Ebrill 2018

Grwpiau Cymunedol yn Cyrraedd Rownd Derfynol ITV

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi bod yn gweithio’n agos â Grŵp Cynhwysiant Brycheiniog Actif a Phobl yn Gyntaf Caerdydd ac mae’r ddau wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol. Maen nhw nawr angen cefnogaeth y gymuned leol. Yn ei 13eg blwyddyn, mae’r Gronfa Loteri Fawr, ITV a’r Loteri Genedlaethol…

Lansio “Lawr i’r Môr” ym Mannau Brycheiniog

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mewn partneriaeth â Glandŵr Cymru, wedi lansio cyfres newydd cyffrous o fideos wedi eu hanimeiddio sy’n datgelu stori hanesyddol Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu fydd yn annog pobl i ymweld â thirnodau hanesyddol. Ariannwyd prosiect “Lawr i’r Môr” yn rhannol gan Lywodraeth Cymru fel…

Y Parc Cenedlaethol yn Gwella Strwythurau Gwaith

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wrthi’n newid ei strwythurau gwaith er mwyn gwella’r ffordd mae’r sefydliad yn cael ei reoli ac i helpu ymdopi â thoriadau yn y gyllideb. Mae Cynllun Corfforaethol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer 2018-19 yn canolbwyntio ar bedwar prif faes gwaith; Treftadaeth, Tirwedd…

Pont i’r Bannau

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi ailosod pont allweddol sy’n cysylltu llwybr troed cyhoeddus â chadwyni mynyddoedd Bannau Brycheiniog. Mae’r prosiect yn rhan o Raglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy ar gyfer y Parc Cenedlaethol ac mae’n un o wyth cynllun sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru. Gweithiodd…