Chwefror 2018

Diwrnod Agored i Wirfoddolwr y Gweithfeydd Powdr Gwn

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn trefnu ‘ Diwrnod Agored i Wirfoddolwyr  y Gweithfeydd Powdr Gwn’ yn Neuadd y Pentref ym Mhontneddfechan ar ddydd Sadwrn 10 Mawrth o 11yb hyd at 3yp. Maent yn recriwtio gwirfoddolwyr i helpu gyda phrosiect newydd y Gweithfeydd Powdwr Gwn sydd wedi’i ariannu gan…

Arddangosfa Pobl Ddiemwnt yng Nghrughywel

Bydd arddangosfa ffotograffiaeth Pobl Ddiemwnt yn cael ei harddangos yn Y Stiwdio, CRiC, Stryd Beaufort, Crughywel o ddydd Mawrth 20 Chwefror tan ddydd Sul 4 Mawrth 2018. Mae’r Stiwdio gyferbyn â Chanolfan Wybodaeth CRiC ac mae ar agor o 10am – 5pm (Llun–Sadwrn) a 10am – 1pm (Sul). Dyma arddangosfa…

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – Gwirfoddolwyr Yn Eisiau!

Ar hyn o bryd mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn recriwtio gwirfoddolwyr i weithio o fewn y Parc. [caption id="attachment_38347" align="aligncenter" width="300"]                          ©Billie Charity[/caption] Mae Gwirfoddolwyr Cadwraeth yr Ucheldiroedd yn ymgymryd â gwaith cadwraeth ac ecoleg i…