Awst 2018

Brycheiniog yn colli un o’i Bannau

Gyda thristwch mawr a chalon drom, mae’n rhaid i ni gyhoeddi ein bod ni wedi colli un o’n Bannau, wedi dyfodiad data technolegol newydd. Efallai, drwy lynu at Straeon a Chwedlau Cymreig, sy’n gyfarwydd ym Mannau Brycheiniog, y byddai’n fwy addas i ni nodi bod un o’n mynyddoedd wedi troi’n…

Profiad Gwaith yn y Parc Cenedlaethol

Mae naw o oedolion ifanc lleol wedi cael y cyfle i dreulio pedwar diwrnod ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac ennill profiad mewn ystod eang o weithgareddau galwedigaethol. Mae’r rhaglen profiad gwaith yn rhan o brosiect Cronfa’r Loteri Genedlaethol a gynhelir yng Ngwaith Powdr Gwn Glyn-nedd ym Mhontneddfechan sy’n cael…