Rhagfyr 2016

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – ar y llwybr cywir i ddyfodol glanach

Dyfarnwyd statws ‘Cwmni Go Ultra Low’ i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, oherwydd ei fod wedi ychwanegu car trydan i’w fflyd. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn falch i fod yn un o’r rhai cyntaf i dderbyn y statws sy’n cydnabod cymwysterau cerbydau gwyrdd prif sefydliadau’r DU sy’n cynnwys Trafnidiaeth i…