Mai 2016

Pont newydd i Gofilon

Wythnos ddiwethaf, agorwyd pont newydd yn swyddogol yng Nghofilon ar y llwybr cerdded a beicio poblogaidd sy’n cysylltu’r pentref gyda Llan-ffwyst. Ymunodd Margaret Underwood, Aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog â’r dathliadau ar Ddydd Iau, 5 Mai, i dorri’r rhuban. Roedd cerddwyr, beicwyr a Wardeniaid y Parc Cenedlaethol yno…

Adrodd Hanes Aberhonddu ym Mrwydr Agincourt yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu

Mae hanes Aberhonddu ym mrwydr Agincourt wedi dod yn fyw yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu, ac mae’n coffáu’r cyfraniad pwysig wnaeth gwŷr Sir Frycheiniog at y frwydr enwog a ymladdwyd yn Ffrainc 600 mlynedd yn ôl. Drwy gyd-weithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae dehongliad cyffrous newydd wedi ei greu…

Galw am gymorth i Adfer Ein Mynyddoedd

Gyda dim ond 6 diwrnod i fynd, mae Cyngor Mynydda Prydeinig (CMP) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn galw ar y cyhoedd i ddangos eu bod nhw’n pryderu am y dirwedd maen nhw’n ei garu a’i ddefnyddio, drwy addo arian i Ymgyrch Adfer Ein Mynyddoedd ar www.crowdfunder.co.uk/mendourmountains. Drwy gydweithio gydag…

Y Parc Cenedlaethol yn croesawu Aelodau Awdurdod newydd

Rhoddodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog groeso i dri aelod newydd, sef, Ms Deborah Perkin, Mr James Marsden a Mr Julian Stedman. Croesawyd hwy gan Aelodau Presennol yr Awdurdod yng nghyfarfod y Parc Cenedlaethol ar 8 Ebrill, a byddan nhw’n awr yn parhau gyda’r cwrs sefydlu ar gyfer eu rôl…