Hydref 2014

Seminar Parciau Cenedlaethol Cymru yn llwyddiant ysgubol

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Seminar Aelodau Parciau Cenedlaethol Cymru yng Ngwesty’r Castell yn Aberhonddu. Thema’r seminar eleni oedd ‘Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’. Bu’r seminar blynyddol yn llwyddiant ysgubol, gyda’r tri Pharc Cenedlaethol yn edrych ar faterion a fydd yn llywio dyfodol y Parciau Cenedlaethol…

Fforwm Mynediad Lleol yn chwilio am aelodau newydd

Mae Fforwm Mynediad Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, corff cynghori annibynnol sy’n ceisio gwella mynediad cyhoeddus i gyfleoedd hamdden ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn chwilio am aelodau newydd sy’n frwdfrydig am y Parc Cenedlaethol.   Ar hyn o bryd, mae rhwng 12 a 22 o lefydd gwag ar gael…

Gŵyl Fwyd Bannau Brycheiniog – llwyddiant ysgubol!

Y wasgfa gredyd oedd y peth diwethaf ar feddyliau’r miloedd o bobl a dyrrodd i dref farchnad Aberhonddu ar gyfer 17eg Gŵyl Fwyd flynyddol Bannau Brycheiniog ddydd Sadwrn diwethaf yn benderfynol o brynu cynnyrch lleol ffres. Yn wir, roedd y rhan fwyaf o’r stondinau mor boblogaidd fel eu bod nhw wedi…