Hysbysiad o Gyflawni’r Archwiliad

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG

Datganiad am gyfrifon y flwyddyn yn diweddu 31ain Mawrth 2018 a Tystysgrif yr Archwiliwr Apwyntiedig ar hynny

Hysbysir drwy hyn bod yr Archwiliad o gyfrifon yr Awdurdod am y flwyddyn yn diweddu 31ain Mawrth 2018 wedi’i gwblhau, a bod y ddogfen y cyfeirir ati uchod ar gael i’w harchwilio yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, yn ystod yr oriau canlynol: dydd Llun hyd dydd Gwener 9.00yb hyd 4.00yp. Mae copiau ar gael hefyd ar wefan yr Awdurdod: www.bannaubrycheiniog.org.

Gall unrhyw etholwr llywodraeth leol yn ardal y Parc Cenedlaethol archwilio’r ddogfen hon, a gwneud copi neu gymryd manylion ohoni a gallant ofyn am gael copiau wedi’u hanfon atynt am £5.00 y copi.

Dyddiedig 31 Hydref 2018

Julian Atkins, Prif Weithredwr