Staff a Gwirfoddolwyr

Rôl y Tîm Rheoli Corfforaethol

Caiff Awdurdod y Parc Cenedlaethol ei lywodraethu gan 24 aelod drwy 3 Phwyllgor sy'n cyfarfod yn rheolaidd - sef • Cyfarfod Awdurdod y Parc Cenedlaethol • y Pwyllgor Cynllunio a Hawliau Tramwy • a'r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Mae'r holl staff (a elwir hefyd yn Swyddogion) yn yr Awdurdod yn atebol yn y…

Ein Staff

Y Tîm Rheoli Corfforaethol a swyddi allweddol eraill yn Yr Awdurdod.

Dysgu a Datblygu

Ynglŷn â hyfforddiant, addysg a datblygiad ein staff.

Gweithio i Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Ein hymrwymiad i staff sy’n gweithio yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol