Y Ddraig Werdd

Cynllun Cydraddoldeb i Bobl Anabl - Adroddiad Blynyddol 2007

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi bod yn gwneud cynnydd cyson tuag at ddileu gwahaniaethu yn erbyn pobl anabl a darparu mynediad teg i wasanaethau. Mae’r rhestr isod yn dangos y cynnydd yr adeiladwyd arno yn 2007 ac yn edrych ymlaen i 2008.