Polisïau a Phrotocolau

Polisïau a Phrotocolau

Cyhoeddiadau a dogfennau statudol yn ymwneud â’r modd y mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes.

Y Ddraig Werdd

Strategaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

Strategaeth cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus

Safonnau yr Iaith Gymraeg

Egwyddorion Arweiniol Mae dwy egwyddor arweiniol i Fesur y Gymraeg, ac felly i’r modd y bydd y Awdurdod yn darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Dylai pobl yng Nghymru allu byw eu bywydau trwy gyfrwng y…