Adroddiad Blynyddol a Chynllun Gwella Blynyddol

Cynllun Presenol

 Ceir gweld y Cynllun Gwella
2013-14
yma 

Cynlluniau blaenorol

Mae’r adroddiad blynyddol ar gyfer y flwyddyn 2010 i 2011 a’r cynllun ar gyfer gwneud gwelliannau yn 2011-2012 ar gael mewn un ddogfen i’w lawrlwytho yma.

Mae’r adroddiad blynyddol a’r cynllun gwella busnes ar gyfer y flwyddyn ariannol 2009 i 2010 yn cynnwys yr Amcan Gwella Busnes ar gyfer 2010-11 (BIP1 fel yr oedd) – Cynllun Gwella Busnes 2009-10 a nodau ar gyfer 2010-2011

Ein hadroddiad blynyddol a’n cynllun gwella busnes sy’n adrodd ar gynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod yn 2009 – 2010 Cynllun Gwella Busnes Ebrill 2009

Adroddiad Blynyddol a Chynllun Gwella Busnes sy’n adrodd ar y flwyddyn ariannol 2008 – 2009 Cynllun Gwella Busnes a gynhyrchwyd Hydref 2009

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Cynllun Gwella Busnes sy’n adrodd ar y flwyddyn ariannol 2007 – 2008 – dyddiedig Hydref 2008 ar gael yn awr

Mae ein Hadroddiad Blynyddol a’n Cynllun Gwella Busnes sy’n adrodd ar y flwyddyn ariannol 2006 ar gael. Cynllun ar gyfer 2006/09

Ein Hadroddiad Blynyddol a’n Cynllun Gwella Busnes sy’n adrodd ar y flwyddyn ariannol 2005 -2006 dyddiedig Hydref 2006

Pe byddech eisiau cynnig sylwadau ar unrhyw un o’r dogfennau hyn, ysgrifennwch at enquiries@breconbeacons.org.uk,

neu drwy’r post i:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog,

Plas y Ffynnon,

Ffordd Cambria,

Aberhonddu, LD3 7HP.