Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb i Bobl Anabl

Bydd y dolenni isod yn mynd â chi at ddogfen sy’n amlinellu’r polisi – mae’r holl ddogfennau wedi’u hysgrifennu ar ffurf Word for Windows.

Polisïau’n ymwneud â gweithio gyda chymunedau yn y Parc Cenedlaethol ac o amgylch y Parc

Polisïau’n ymwneud â datblygu cynaliadwy

Polisïau’n ymwneud â’r rhaglen teithiau cerdded tywysedig

Polisïau’n ymwneud ag addysg

Polisïau’n ymwneud ag Adnoddau Dynol