Adroddiadau monitro ar gyfer Cynllun yr Iaith Gymraeg

Blwyddyn ariannol 2015 to 2016

Addroddiad monitro’r Cynllun Iaith Gymraeg 2015-16

Blwyddyn ariannol 2014 to 2015

Adroddiad Monitro’r Cynllun Iaith Gymraeg 2014-15

Blwyddyn ariannol 2013 to 2014

Adroddiad Monitro’r Cynllun Iaith Gymraeg 2013 14

Blwyddyn ariannol 2012 to 2013

Blwyddyn ariannol 2011 – 2012

Adroddiad Monitro’r Cynllyn IaithGymraeg 2011-12

Blwyddyn ariannol 2010 – 2011

Adroddiad Monitor y Iaith Gymraeg ar gyfer 2010-11

Adroddiad monitro blynyddol 2010-11

Blwyddyn ariannol 2009 – 2010

Adroddiad Monitro’r Iaith Gymraeg ar gyfer 2009-2010

Ymateb Bwrdd yr Iaith Gymraeg i adroddiad 2009-2010:

Fersiwn Gymraeg ymateb y Bwrdd Iaith i adroddiad 2009 – 10

Blwyddyn ariannol 2008 – 2009

Yr adroddiad gwreiddiol a anfonwyd at y Bwrdd

Adroddiad Monitro’r Iaith Gymraeg 2008 -2009
Ymateb Bwrdd yr Iaith Gymraeg i adroddiad 2008 -2009:

Adroddiad Monitro Cynllun Iaith Gymraeg 2008-09

Ymateb Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar gyfer 2008-09