Fersiwn Cryno o’r Cynllun

Mae’r Cynllun Rheoli yn Gryno yn amlygu pam mae tirwedd brydferth y Parc mor arbennig i gynifer o bobl a chymaint o amrywiaeth o bobl.
Yng ngeiriau’r bobl hynny sy’n byw ac yn gweithio yn y Parc, ac yn ei reoli, mae’n esbonio pam y dylai pob un ohonom barhau i’w ddiogelu a’u wella.

Cynllun Rheoli yn Gryno

Cysylltu â Ni

Os oes unrhyw sylwadau gennych neu os hoffech gael copi o’r dogfennau hyn ar bapur neu CD, cysylltwch â Matthew Scanlon, Swyddog y Cynllun Rheoli, trwy neges e-bost neu ar ei linell uniongyrchol, 01874 620465.