Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2010 – 2015

Mae hwn yn helpu i ddatblygu strategaethau priodol i roi sylw i faterion.  Mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni i benodau unigol y Cynllun Rheoli, yn Gymraeg a Saesneg.

Llwythwch y Cynllun i Lawr Yma

Cover & Inside Map

Rhagair

Pennod 1 – Cyflwyniad

Pennod 2 – Cyd-destun

Pennod 3 – Rhinweddau Arbennig

Pennod 4 – Gweledigaeth a Nodau

Pennod 5 – Rheoli ar gyfer Newid

Pennod 6 – Egwyddorion Arweiniol

Pennod 7 – Amcaion Strategol

Pennod 8 – Cynllun Gweithredu

Pennod 9 – Rhoi ar Waith

Pennod 10 – Ymchwil, Gwerthuso a Monitro

Atodiadau

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os hoffech gael copi papur neu gopi CD o’r dogfennau hyn, mae croeso i chi gysylltu â Swyddog Tystiolaeth a Pherfformiad, drwy e-bost neu dros y ffôn – ei rif uniongyrchol yw 01874 620465.