Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol

Mae’r Cynllun yn cydlynu ac yn integreiddio pob cynllun, strategaeth a gweithred arall y tu mewn i ffiniau’r Parc. Ni ddylid gwneud yr un penderfyniad mawr ynghylch y Parc heb ystyried y Cynllun Rheoli.

Mae’r Cynllun yn cyflwyno strategaethau 20 mlynedd a gweithrediadau 5 mlynedd gan bawb ac ar gyfer pawb sy’n ymwneud â chyflawni dibenion a dyletswydd y Parc neu sydd â diddordeb yn nyfodol y Parc. Mae’r Cynllun yn hyrwyddo gweithredu, monitro a gwerthuso gweithgareddau mewn dull cydlynol ac ar y cyd rhwng amrywiaeth eang o bartneriaid a rhanddeiliaid. Yn ei hanfod, mae’r Cynllun yn creu fframwaith y mae modd cymryd egwyddorion rheoli ac egwyddorion arweiniol y Parc ohono.

Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2010 – 2015

 

Cynllun Gweithredu

 

Fersiwn cryno o’r Cynllun

 

Crynodeb o’r Ymgynghoriad

 

Dogfennau Ategol

 

Cynlluniau Rheoli Blaenorol

 

Adroddiad Cyflwr y Parc

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os hoffech gael copi o’r dogfennau hyn ar bapur neu ar CD, cysylltwch â Brad Welch, Swyddog y Cynllun Rheoli, trwy neges e-bost neu trwy ffonio’i linell uniongyrchol 01874 620411.