Rhoi gwybod inni am yrru oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol o ddifrif ynghylch gyrru oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon ac mae gennym bolisi dim goddefgarwch.

Mae’r problemau sy’n gysylltiedig â gyrru oddi ar y ffordd yn cynnwys difrod amgylcheddol a tharfu ar fywyd gwyllt, peryglu a chythruddo defnyddwyr eraill y parc ac effaith negyddol ar dwristiaeth.

Rhoi gwybod i Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Heddlu Dyfed Powys am yrru oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn croesawu unrhyw wybodaeth ynghylch gweithgareddau anghyfreithlon sy’n ymwneud â gyrru oddi ar y ffordd yn y parc a gallwch gwblhau’r ffurflen ar waelod y dudalen hon er mwyn rhoi gwybod i ni am ddigwyddiadau penodol.

Mae’r wybodaeth rydych yn ei darparu yn bwysig, ac yn ein galluogi ni i greu darlun a defnyddio ein hadnoddau i ganolbwyntio ar ardaloedd sy’n achosi problemau. Bydd y wybodaeth hon hefyd yn cael ei hanfon ymlaen at yr heddlu er mwyn iddynt ymateb ond noder y bydd rhaid i chi gwblhau datganiad tyst ar gyfer Heddlu Dyfed Powys er mwyn i’ch datganiad gael ei ddefnyddio fel tystiolaeth. Pan fyddwch wedi cwblhau’r ffurflen, argraffwch hi a’i phostio i:

PC Rob Griffiths 68
Pencadlys Rhanbarthol Heddlu Dyfed Powys
Plas Y Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu LD3 7HP

Privacy statement

  • Before we take you to the form, please read the Privacy Statement below and tick to say you have read and accept it. Privacy Statement The National Park Authority accepts the following responsibilities for personal information recorded through this web page:- The information will only be used for the agreed reason and will be looked after securely The information will only be kept for as long as needed or to comply with statutory requirements and will then be securely destroyed If the information has to be shared with other agencies initial consent will be gathered at this point and explicit (signed) consent will obtained by the service / department concerned as soon as possible. Unless we are obliged by law to disclose the information.
 

Your personal details

 

About the incident you are reporting:

 

Verification