Seliau

1997 Landrover Defender 110 (Fel Darnau neu i’w Drwsio)

Ar werth trwy gynigion dan sêl

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn bwriadu gwerthu, trwy gynigion dan sêl, Landrover Defender 110 (6 sedd). Mae wedi bod yn ein fflyd ers yn newydd (ar les am y 4 blynedd gyntaf).

Mae’n cychwyn ac yn rhedeg ond mae angen gwaith i basio’i MOT.

150,000 milltir

Gwahoddir cynigion dros £2,000, i’w cyflwyno i Awdurdod y Parc Cenedlaethol cyn 12pm ar 10 Awst 2021.  Dylid anfon cynigion at Sales@beacons-npa.gov.uk ynghyd â’ch manylion cyswllt.

Bydd yn rhaid casglu’r cerbyd o Aberhonddu erbyn 20 Awst 2021 ar amser wedi’i drefnu o flaen llaw, bydd y taliad trwy drosglwyddiad banc cyn casglu.

Rhaid i’r cerbyd cael ei gludo ar ôl gerbyd addas. Nid yw’n gyfreithiol ar y ffordd.

Mae manylion pellach a threfniadau ar gyfer ei weld ar gael ar jon.pimm@beacons-npa.gov.uk