Gwobr Llysgennad Ifanc Y Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae’r swyddogion addysg mor drist fel na fedran nhw eich dysgu chi ar hyn o bryd ond mae cymaint o ffyrdd y gallwch chi ddysgu am y Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Rydym yn annog pob plentyn i ddod yn Llysgennad Ifanc y Parc Cenedlaethol. Drwy ddod yn Llysgennad, byddwch wedi dysgu rhywbeth newydd am y Bannau Brycheiniog a byddwch wedi meddwl am rywbeth y gallwch ei wneud i wneud gwahaniaeth. Beth am lawrlwytho ein pecyn a gweithio drwy’r llyfryn? Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at weld eich lluniau hyfryd ar Facebook a gweld beth rydych chi wedi bod yn ei wneud.

Pecyn Gwobr Llysgennad Ifanc Y Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Creuwch boncyff bwydo i adar

Yr wythnos hon rydym yn meddwl ymlaen llaw i’r RSPB Gwylio Adar y Gardd 2021. Er mwyn arsylwi a chyfrif nifer yr adar mae angen i ni eu croesawu’n gyntaf i’n gerddi. Hoffem i chi greu boncyff bwydo i adar. Daeth ein Swyddog Addysg o hyd i ychydig o boncyffion wrth fynd allan ar ei thaith gerdded leol. Aeth ei phlant drilio tyllau i mewn i’r boncyffion ar gyfer cnau a hadau. Aethon nhw ymledu menyn cnau a hadau dros y rhisgl. Roeddent hefyd wedi gwasgu caws a ffrwythau mewn i’r holl graciau a chriw. Maen nhw wedi gadael y boncyffion yn yr ardd mewn man sydd i’w weld o ffenestr yr ystafell fyw. Wrth i’r boncyffion bydru byddant yn gynefin perffaith ar gyfer chwilod a phryfed eraill.

Gobeithiwn y byddwch yn llwyddo i denu adar i mewn i’ch gardd. Pam na wnewch chi lawrlwytho ein adnoddau adar y gardd?

I gymryd rhan yn RSPB Gwylio Adar y Gardd 2021 (29 – 31 Ionawr) gweler y ddolen isod:
www.rspb.org.uk/cy/get-involved/activities/gwylio-adar-yr-ardd