Cyrsiau sydd ar gael

Mae’r Tîm Addysg ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnig ystod o gyrsiau ar gyfer grwpiau ysgol o lefel Sylfaenol, CA1 a CA2 i Safon Uwch a thu hwnt. Cliciwch isod i weld ein llawlyfr cyrsiau.

Llawlyfr Cyrsiau Addysg 2017

NEWYDD** Cwrt Tretower – bywyd gwas/morwyn

Cyrsiau Sylfaenol a Chyfnod Allweddol 1
(Craig-y-nos a Chanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol)

Cyrsiau Diwrnod Cyfnod Allweddol 2
(Craig-y-nos a Chanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol)

Cyfnod Allweddol 2 – Cyrsiau Preswyl
(Cymdeithas yr Hostelau Ieuenctid Danywenallt, canolfan addysg breswyl sy’n gallu cynnig llety i grwpiau o tua 35 o bobl).

Mae ein holl gyrsiau wedi’u dylunio’n ofalus i gefnogi amcanion y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymraeg) a’r Cwricwlwm (Saesneg), ynghyd ag amcanion y Parc Cenedlaethol.

Caiff cyrsiau eu cynnal yn y tair Canolfan Ddysgu sydd gennym: Parc Gwledig Craig-y-nos, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol a Chanolfan Astudio Cymdeithas yr Hostelau Ieuenctid Danywenallt. Yng Nghraig-y-nos ac yn y Ganolfan Ymwelwyr rydym yn cynnig cyrsiau sy’n para rhwng awr a diwrnod cyfan.