Ymgynghoriadau

Mae modd gwneud sylwadau ar y dogfennau polisi cynllunio canlynol tan y dyddiad a nodir:- 

Canllawiau Cynllunio Atodol Dros Dro – Craidd Manwerthu

Yn cau Dydd Iau 15fed Ebrill 2021

E-bost: LDP@beacons-npa.gov.uk

 

************************************************************************

Oherwydd y cyhoeddiad diweddar gan Brif Weinidog Cymru y bydd ‘cyfnod clo’ lefel 4 Covid-19 o 20 Rhagfyr 2020 yng Nghymru, mae’n rhaid i ni atal yr ymgynghoriadau cyfredol ar unwaith.
Rydym yn dal i dderbyn ymatebion ymgynghori ar hyn o bryd, fodd bynnag, Byddwn yn anelu i ymestyn y cyfnod ymgynghori yn unol â hyd y cyfnod clo a byddwn yn gadael i chi wybod y dyddiadau hynny cyn gynted ag y gallwn.

************************************************************************

Mae modd gwneud sylwadau ar y dogfennau polisi cynllunio canlynol tan y dyddiad a nodir:- 

Diwygio’r Cytundeb Cyflenwi

Strategaeth a Ffefrir Ddiwygiedig

Cau 5pm ddydd Iau 14eg Ionawr 2021

E-bost: LDP@beacons-npa.gov.uk

_____________________________________________________________________________

Cynllun Pentref Llanspyddid

Yn cau ddydd Iau 18 Chwefror 2021

E-bost: LDP@beacons-npa.gov.uk

_____________________________________________________________________________

Diwygio’r Cytundeb Cyflenwi

Yn cau ddydd Iau 21 Ionawr 2021

E-bost: LDP@beacons-npa.gov.uk

_______________________________________________________________________________