Ymgynghoriadau

Mae modd gwneud sylwadau ar y dogfennau polisi cynllunio canlynol tan y dyddiad a nodir:- 20fed Chwefror 2020 :-

Ardal Gadwraeth Crughywel a Llangatwg

Ychwanegol Cofrestrau Safleoedd Ymgeisiol – Pasiwyd – 12 Chwefror 2020
Ychwanegol Cofrestrau Safleoedd Ymgeisiol – Wedi Methu – 12 Chewfror 2020

Canfyddiadau Asesu Ychwanegol Safleoedd Ymgeisiol  – 12 Chewfror 2020

Ebost: strategy@beacons-npa.gov.uk

Post:

Tîm Strategaeth a Pholisi
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Plas-Y-Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
LD3 7HP