Canllawiau Cynllunio Atodol

Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae canllawiau, briffiau a chanllawiau cynllunio atodol eraill yn rhoi manylion ar weithredu polisi’r Cynllun Datblygu.

Er taw dim ond polisïau’r Cynllun Datblygu Mabwysiedig sy’n gallu cael eu defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, mae modd defnyddio Canllawiau Cynllunio Atodol fel ystyriaeth berthnasol wrth wneud y penderfyniad hwnnw (Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Cymru 5.2). Mae’r dogfennau canlynol wedi’u mabwysiadu fel Canllawiau Cynllunio Atodol i’r CDLl. Mae modd cael hyd i bob ymateb i’r sylwadau ymgynghori yma

Canllawiau Rheoli Datblygu

Ers mabwysiadu’r CDLl ym mis Rhagfyr 2013, nid yw’r Cynllun Datblygu Unedol yn cael ei ddefnyddio mwyach ar gyfer rheoli datblygu. Serch hynny, mae’r Canllawiau isod wedi cael eu defnyddio fel Canllawiau Cynllunio Atodol interim tra bo’r Canllawiau cyfredol yn cael eu paratoi.


Canllawiau sydd wedi’u Cymeradwyo

Dogfennau Talgarth