Cynllun Datblygu Lleol 2

ADOLYGU CYNLLUN DATBLYGU LLEOL PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRECHEINIOG (2007-2022)

Ar 17eg Rhagfyr 2017, dechreuodd yr Awdurdod yr Adolygiad o’i Gynllun Datblygu Lleol

Daeth yr adolygiad hwn i’r casgliad y dylai’r Awdurdod gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol newydd a gyfeirir ato fel Cynllun Datblygu Lleol 2 neu CDLl2.

Mae’r CDLl presennol yn parhau mewn grym a bydd yn ei wneud hyd nes y caiff CDLl2 ei fabwysiadu.

Gallwch ddarllen am y materion a ystyriwyd wrth benderfynu disodli’r CDLl yma

Mae’r modd y mae’r Awdurdod yn bwriadu cynhyrchu’r cynllun amnewid wedi’i nodi yn ein Cytuneb Cyflenwi.

Yn anffodus oherwydd y coronafirws a’r cyfyngiadau cysylltiedig wrth symud, roedd yn rhaid i’r APC oedi cynhyrchu LDP2. Mae ein Cytundeb Cyflenwi wedi cael ei ddiwygio yr ymgynghorir ag ef cyn cytuno â Llywodraeth Cymru, gobeithio ddechrau Ionawr 2021.

Mae’r tabl canlynol yn darparu’r camau wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd.

Bydd enwau’r camau yn cysylltu â’r ddogfen ar ôl iddynt gael eu paratoi a dyddiadau’r cyfnod ymgynghori wedi’u hychwanegu.

Cam y Cynllun Amseru
Addroddiad yr Adolydiad 5ed o Orfennaf – 30ain o Awst 2018
Cytuneb Cyflenwi 5ed o Orfennaf – 30ain o Awst 2018
Safleoedd Ymgeisiol 4ed o Orfennaf – 29ed o Awst 2019
Strategaeth a Ffefrir 4ed o Orfennaf – 29ed o Awst 2019
Diwygio’r Cytundeb CyflenwiStrategaeth a Ffefrir Ddiwygiedig

Cynllun Wedi’I Adneuo

Newidiadau wedi’u ffocysu
Cyflwyno
Arholiad
Materion yn Codi Newidiadau
Mabwysiadu

Addroddiad Adolydiad 

Cytuneb Cyflenwi