Nodiadau Arweiniad Rheoli Datblygu (CDU)

Nodiadau Arweiniad Rheoli Datblygu a dogfennau Arweiniad Cynllunio Ategol

Mae Nodiadau Arweiniad Rheoli Datblygu yn ategu polisi’r CDU. Mae dogfennau Arweiniad Cynllunio Ategol yn ategu polisïau’r Cynllun Lleol Mabwysiedig.

Nodyn Arweiniad ar Ddatganiadau Mynediad

O 30 Mehefin 2007 ymlaen, mae newidiadau diweddar i’r system Rheoli Datblygu yng Nghymru wedi golygu bellach bod angen Datganiadau Mynediad i gyd-fynd â rhai ceisiadau am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeiladau rhestredig. Mae’r Nodyn Arweiniad hwn yn rhoi manylion polisi a disgwyliadau Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ynghylch cyflwyno Datganiadau…

Briff Cwrt y Gollen

Newyddion a diweddariadau am gynnydd yn ymwneud â safle ailddatblygu Cwrt y Gollen