Ceisiadau Ar-lein

Gallwch weld Ceisiadau Ar-lein drwy ein Gwasanaeth Mynediad Cyhoeddus.

Gallwch wneud y canlynol drwy’r gwasanaeth hwn:

 • Gweld ceisiadau presennol a’r dogfennau ategol
 • Gwneud sylwadau ar geisiadau presennol
 • Cadw y ceisiadau rydych chi wedi chwilio amdanynt ac anfon hysbysiadau e-bost
 • Tracio cynnydd ceisiadau presennol

Cyflwyno Ceisiadau Ar-lein drwy’r Porth Cynllunio (gallwch gyflwyno hyn yn y Gymraeg neu’r Saesneg).

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd yn cynnig:

 • Cyngor a gwybodaeth gyffredinol am gynllunio
 • Canllawiau rheoliadau adeiladu
 • Canllawiau pellach ar wneud cais
 • Y gwasanaeth apeliadau ar-lein

Nid yw’r Porth Cynllunio yn rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cysylltwch â’r Porth yn uniongyrchol os ydych chi’n cael anawsterau technegol neu os hoffech gael cyngor ar gyflwyno ceisiadau ar-lein.

Cofiwch:

 • Mae’r Gwasanaeth Mynediad Cyhoeddus ddim ond yn dangos ceisiadau cynllunio sy’n destun ymgynghoriad yn yr Awdurdod ac nid yw’n cynnwys llyfrgell gyflawn o hanes ceisiadau cynllunio.
 • I chwilio am hanes cynllunio llawn, cysylltwch â Desg Gymorth y Gwasanaethau Cynllunio ar planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk.
 • Ni ellir gweld sylwadau trydydd partïon ar-lein. Serch hynny, bydd pob sylw sy’n dod i law yn cael ei roi ar ffeil y cais cynllunio, a gallwch weld y ffeil drwy gysylltu â Desg Gymorth y Gwasanaethau Cynllunio.
 • Nid yw’r system ar gael rhwng 9pm a’r bore canlynol yn ystod yr wythnos oherwydd ein bod yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar y system.
 • Nid oes modd gweld ceisiadau hyd nes eu bod yn ddilys; gall hyn gymryd hyd at 5 diwrnod gwaith o’r dyddiad derbyn.
 • Fel arfer, bydd dogfennau ar-lein ar gael o fewn 48 awr ar ôl eu creu neu ar ôl eu derbyn.