Arweiniad Cyffredinol

Nodiadau cyngor cynllunio

Dyma'r nodiadau cyngor a ysgrifennwyd gan yr Awdurdod i geisio'ch helpu i ddeall y broses gynllunio'n well. PAN1 - Gwneud cais cynllunio - trosolwg o'r broses o wneud cais cynllunio PAN2 - Ffioedd ar gyfer ceisiadau cynllunio a hysbysebion Manylion am faint ddylech chi ei dalu am eich cais PAN4 - Ceisiadau…

Ardaloedd Cadwraeth

Cyfle i ddysgu mwy am yr ardaloedd cadwraeth adeiladu yn y Parc.