Cynllunio

***Newidiadau i’r gwasanaeth cynllunio o ganlyniad i COVID-19 ***

Fel gallech ei ddychmygu mae Covid-19 wedi cael effaith ar y ffordd mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gallu gweithio. Mae rhan fwyaf o’n staff yn gweithio o adref yn awr ac er na fydd llawer o wasanaethau yn cael eu heffeithio o ganlyniad i’r newid yma, rydym eisiau gadael i chi wybod mae’n bosibl bydd oedi mewn ymateb i chi wrth i ni addasu i’n ffordd newydd o weithio. Rydym yn gobeithio y gallech ddeall bod y newidiadau hyn o ganlyniad i ddigwyddiadau byd-eang digynsail ac rydym yn ddiolchgar am eich amynedd a’ch caredigrwydd wrth i chi gysylltu gyda ni. Mae’r canlynol yn gywir ar 17 Mawrth 2020. Byddwn yn diweddaru’r dudalen os oes unrhyw newidiadau pellach.

  • Rydym dal i brosesu ceisiadau cynllunio ond mae’n bosibl byddwn yn cymryd yn hirach na’r arfer i gyrraedd penderfyniad, ac mae’n bosibl byddwn yn aros yn hwy am ymateb gan rheiny rydym yn ymgynghori gyda. O ganlyniad mae’n bosibl bydd hyn yn cymryd 8 wythnos yn ychwanegol.
  • Rydym dal i ddarparu cyngor cynllunio dros y ffôn a thrwy e-bost ond mae ein cyfarfodydd wyneb yn wyneb a sesiynau cynghori cynllunio wedi cael eu gohirio am y tro.
  • Rydym yn gohirio cyfarfodydd cyn-cais ar safleoedd am y tro. Byddwn dal i gynnig cyngor ysgrifenedig ond unwaith eto efallai bydd oedi cyn i ni ymateb i chi.
  • Ni fyddwch yn gallu dod i’n swyddfeydd yn Aberhonddu i siarad gyda swyddog cynllunio, technegydd nag aelod o staff ar ein desg cymorth ond gallech gysylltu trwy e-bost ar planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk.
  • Dylech geisio cyfathrebu drwy e-bost pan fo’n bosibl oherwydd mae’n bosibl bydd oedi yn y post.
  • Nid yw’r Awdurdod bellach yn gallu derbyn taliadau arian parod, siec na cherdyn ffôn oherwydd effaith yr argyfwng. Gwnewch bob taliad gan BACS ac anfonwch yr holl anfonebau, taliadau a gohebiaeth ac ymholiadau eraill trwy e-bost i finance@beacons-npa.gov.uk