Sut y caiff grantiau eu defnyddio?

  • Prosiectau – tuag at gost deunyddiau, offer llaw, argraffu, costau contractwyr.
  • Rheoli Prosiectau – i gefnogi costau staff dros flwyddyn neu fwy.
  • Datblygu Prosiectau – er enghraifft: gweithredu neu bartneriaethau newydd, hyfforddiant, astudiaethau cyn prosiect.

 

Gall grantiau ariannu hyd at 50% o gyfanswm costau prosiectau cymwys. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i 50% o gostau gael eu talu mewn ffordd arall, ond ni allwch gynnwys gwerth amser gwirfoddolwyr a rhoddion mewn nwyddau megis arian cyfatebol.