Prosiect Ysgogwr Tân Beacons Creative

 Mae Beacons Creative yn fenter gymunedol wedi ei leoli yn Aberhonddu, sydd yn cynnig gwaith buddiol i bobl gydag anawsterau dysgu ac anableddau corfforol. Mae’r cwmni wedi bod yn llwyddiannus gyda’u menter gwneud canhwyllau ac yn gyson yn edrych ar ffyrdd o ehangu eu hamrywiaeth o nwyddau er mwyn creu mwy o refeniw i dalu am eu costau. Ar gyfer y prosiect hwn roedd angen prynu berwr cwyr er mwyn toddi cwyr oedd angen ei ailgylchu i wneud ysgogwyr tân i’w gwerthu i fasnachwyr ac yn uniongyrchol i gwsmeriaid mewn marchnadoedd Nadolig. Mae’r cynnyrch yn cynnig cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaeth Beacons Creative, yn ogystal ag incwm angenrheidiol ar gyfer y fenter, tra’n sicrhau nad oedd y gwastraff cwyr yn cael ei daflu i’r safle tirlenwi.

 “Roedd y cynnyrch mor boblogaidd fel ein bod wedi rhedeg allan o hen gwyr, felly, eleni rydym yn sicrhau ein bod yn storio digon o gwyr.  Llwyddwyd i werthu’r niferoedd uchaf erioed i fasnachwyr, gyda rhai archebion gwerthu tua £1,000, ac maent bellach yn gwsmeriaid rheolaidd.”

Cafodd y prosiect hwn Grant CDC o £850