Gwaith Cerrig CRiC

Mae Canolfan Adnoddau a Gwybodaeth Crughywel (CRiC) yn elusen gofrestredig, cwmni cyfyngedig trwy warant, ac yn cael ei redeg gan Fwrdd Gwirfoddol o Ymddiriedolwyr. Mae’r adeilad wedi ei leoli yn Stryd Beaufort, sef y brif ffordd sydd yn rhedeg trwy dref farchnad brysur Crughywel.  Roedd CDC wedi cefnogi’r ardal o’r blaen trwy sefydlu a datblygu’r mudiad Telecottage sefydlwyd yn yr 1990au, yn gyntaf gydag arian refeniw ar gyfer gweithiwr Datblygu’r Prosiect ac yn ddiweddarach ar gyfer swydd rheolwr pan agorodd y ganolfan newydd yn 2006.

Ers hynny mae CRiC wedi datblygu i fod yn ganolfan brysur a llwyddiannus sydd, nid yn unig wedi cwrdd â deilliannau’r prosiectau cynnar, ond wedi eu pasio.  Mae bellach yn ganolfan wybodaeth ffyniannus sydd ar agor 7 niwrnod yr wythnos, yn cyflogi 4 aelod o staff rhan amser ac iddi dîm o dros 50 o wirfoddolwyr.

Pwrpas eu cais CDC yn 2017/18 oedd cael cefnogaeth i wneud gwaith brys i adfer cerrig ar du allan yr adeilad.  Roedd cais blaenorol am gael rhoi morter calch ar flaen yr adeilad wedi dirywio i’r fath raddau nes ei fod yn fater o bryder o ran iechyd a diogelwch.

Enghreifftiau o’r gwaith oedd angen ei wneud.

Mae dros 50,000 o bobl yn ymweld â’r ganolfan bob blwyddyn, a thrwy’r gwaith trwsio, sicrhawyd bod yr adeilad yn medru aros yn agored, a heb ddirywio ymhellach.

Taliad Grant CDC a wnaed yn 2017/18 – £10,000