Dehongli Treftadaeth Ystrad

Mae Cymdeithas Treftadaeth ac Iaith Ystradgynlais yn grŵp o wirfoddolwyr prysur sydd yn cwrdd yn rheolaidd i ystyried a datblygu prosiectau treftadaeth sydd yn cofnodi ac yn gwella safleoedd yn ardal Ystradgynlais.  Mae’r gymdeithas wedi gweithio’n agos gyda mudiadau ac ysgolion lleol yn y prosiect Dehongli hwn, ac fe gafodd gefnogaeth gref gan Gyngor Tref Ystradgynlais, sydd hefyd wedi rhoi cefnogaeth ariannol.  Gyda’r grant o £800 ddyfarnwyd iddynt, llwyddodd y gymdeithas i osod paneli gwybodaeth yn amlinellu hanes Tramffordd Coedwig Aberhonddu (1830) oedd yn rhedeg o Gamlas Abertawe hyd at Lanfa’r Gurnos, Ystradgynlais i Benwyllt, trwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i’w ddiwedd ym Mhontsenni.

“Mae’r bwrdd gwybodaeth bellach yn ei le ac wedi cael ymateb ffafriol gan aelodau’r Gymdeithas ac aelodau’r gymuned sydd yn cerdded ar hyd y llwybr cyfagos. Bydd y  panel, ynghyd â’r rhai a osodwyd o’r blaen, yn ffurfio taith dreftadaeth ddiddorol yn ardal Ystradgynlais.

Grant CDC a roddwyd i’r prosiect hwn £800